Autentifică-te și aplică Intră în cont Salvează anunțul
JobZZ.ro

Angajare Programator (cod COR 251202), București

10.000 LEI
ID 871223
acum 2 săptămâni
Bucuresti, Bucuresti-Ilfov
Domeniu de activitate

IT

Tip job

Full time

Nivel carieră

Mid-Level

Limbi străine
Rusă,    Engleză

Open-Soft SRL (17996444) angajează Programator (cod COR 251202).

Localitatea și județul în care se află locul vacant: București, sector 1

Oferta valabila si pentru cetatenii Uniunii Europene.

Condiții minime de ocupare:
Vechime în domeniu: minim 3 ani
Studii: Superioare
Alte condiții:

CURSURI DE PREGATIRE:
Programare,Baze de date, Analiza sistemelor, Internet

EXPERIENTA:
- Experientă Enterprise business management - minim 3 ani;
- Experienta Enterprise lT and release management - minim 3 ani
- Experienta Enterprise architecture - minim 3 ani
- Experienta App Designer / Report Form Builder - minim 3 ani
- Experienta App Designer Dataset Providers (vl - v3) - minim 3 ani
- Experienta Kendo MWM-minim 3ani
- Experienta Kendo.NET MVC - minim 3 ani
- Experienta Kendo Ul-minim 5ani
- Experienta Vanilla JavaScript - minim 5 ani

CUNOSTINTE NECESARE :
- Medii de programare Visual Studio
-Baze de date SQL, Access
- lnternet HTML, JAVA Script
- Retele de calculatoare (MS)
- Management de proiect
- Cunostinte solide operare MS Office
- Limba rusa la nivel mediu (scris citit)
- Limba englezala nivel inalt (scris, citit)

APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE:
- Gandire tehnica analitica
- Aptitudine generala de invatare
- Aptitudini de comunicare
- Planificare si organizarc a operatiilor si activitatilor
- Acordare sitransmitere de informatii
- Culegere, clasificare si interpretare a informatiilor
- Acordare de consultanta si consiliere

CERINTE PENTRU EXERCITARE:
- Inteligenta de nivel superior
- Atentie concentrata si distributiva
- Flexibilitate mentala
- lnitiativa
- Echilibru emotional
- Capacitate de a lucra cu oamenii
- Rezistenta mare la stres
- Usurinta, claritate si coerenta in exprimare

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE:
- Seriozitate in abordarea problemelor, perseverenta, orientare spre sarcina, putere de concentrare, interes pentru documentare si solutionarea problemelor, spirit practic, informarea, ajutorarea si dezvoltarea altora, ambitie, incredere in sine.

Durata incadrarii in munca: nedeterminata
Perioada contractului sau a raportului de serviciu - Data de inceput: 17.05.2023
Durata muncii: 8h/zi
Salariu: 10000 RON pe lună
Avantaje: Decontare cazare in primele trei luni si decontare transport 2 zboruri pe an.

Modalitate de selecție: CV + INTERVIU Online

CV-urile se trimit la [email protected]

---

EN:

Open-Soft SRL (17996444) is hiring a Programmer (COR code 251202).
City and county where the vacancy is located: Bucharest, sector 1
The offer is also valid for citizens of the European Union and around the
world.
Minimum occupancy conditions:
Experience in the field: minimum 3 years
Higher education
Other conditions:
TRAINING COURSES:
Programming, Databases, Systems Analysis, Internet
THE EXPERIENCE:
- Enterprise business management experience - minimum 3 years;
- Enterprise lT and release management experience - minimum 3 years
- Enterprise architecture experience - minimum 3 years
- App Designer / Report Form Builder experience - minimum 3 years
- App Designer Dataset Providers experience (vl - v3) - minimum 3 years
- MWM Kendo experience-minimum 3 years
- Kendo.NET MVC experience - minimum 3 years
- Kendo experience - minimum 5 years
- Vanilla JavaScript experience - minimum 5 years
REQUIRED KNOWLEDGE:
- Visual Studio programming environments - SQL, Access databases
- Internet HTML, JAVA Script
- Computer networks (MS)
- Project management
- Solid knowledge of MS Office operation
- Intermediate Russian language (written read)
- High level English (written, read)
REQUIRED SKILLS AND SKILLS:
- Analytical technical thinking
- General learning ability
- Communication skills
- Planning and organizing operations and activities
- Collection, classification and interpretation of information

- Provision of consultancy and advice
EXERCISE REQUIREMENTS:
- Higher level intelligence
- Concentrated and distributed attention
- Mental flexibility
- the initiative
- Emotional balance
- Ability to work with people
- High resistance to stress
- Ease, clarity and coherence in expression

PERSONALITY CHARACTERISTICS: - Seriousness in approaching problems,
perseverance, orientation towards the task, power of concentration, interest
in documenting and solving problems, practical spirit, informing, helping
and developing others, ambition, self-confidence.

Duration of employment: undetermined

Period of the contract or service report - Start date: 17/05/2023

Duration of work: 8h/day

Salary: 10,000 RON per month (~3000EUR/month)

Other benefits: Settlement of accommodation in the first three months

and settlement of transport for 2 flights per year.

Selection method: CV + INTERVIEW Online

Foreign languages: English, Russian

CVs are sent to [email protected]

Găsește candidatul ideal
Termenii și condițiile de pe site au fost actualizate. Detaliile complete sunt disponibile aici