Autentifică-te și aplică Intră în cont 07xx - AFIŞEAZĂ Număr de telefon verificat
Salvează anunțul
JobZZ.ro

Anunț concurs Specialist Relații Publice și Manager Proiect

Salariu confidenţial
ID 844637
acum o săptămână
Ramnicu Valcea, Valcea
Domeniu de activitate

Alt domeniu,    Management

Tip job

Part time

Nivel carieră

Manager/Executiv,    Junior/Entry Level

Permis de conducere
Categoria B
Limbi străine
Engleză

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT
“LOTRU-OLT MIJLOCIU”
Comuna Daesti, Sat Daesti, Judetul Valcea
Nr. 1/03.01.2022
ANUNȚ
ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT “LOTRU-OLT MIJLOCIU”, cu sediul în sat Daesti, comuna Daesti, judetul Valcea, în vederea implementării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA PENTRU ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT “LOTRU-OLT MIJLOCIU”, finanțata de MADR DGP-AM POPAM prin Prioritatea Uniunii 4, Măsura III.2 a Programului Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, angajează prin selectie de dosare

– MANAGER DE PROIECT - 1 POST perioada determinata –part time
– SPECIALIST RELAȚII PUBLICE (Responsabil comunicare animare) – 1 POST perioada determinata-part time
Inscrierea la concurs se face prin trimiterea dosarului de participare care contine documentele solicitate , toate in limba romana plus un Curriculum Vitae Europass–semnat şi datat, scanate in format pdf, intr-un singur mesaj pe adresa de e-mail flagvalcea@yahoo.com pina la data de 07.01.2021.
Nerespectarea conditiilor prevazute in anuntul de angajare duce la descalificarea automata a candidatului, iar dosarul trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele si actele solicitate

Persoanele fizice care se inscriu la concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

CONDITII DE PARTICIPARE PENTRU POSTUL DE MANAGER DE PROIECT

Dosarul de participare va contine:
-Curriculum Vitae Europass–semnat şi datat
-diploma de licență
- diploma curs de manager de proiect
-alte diplome,certificate de specializare.

Cerinte generale:
- cunosc limba romana, scris si vorbit;
- sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superioare de lungă durată cu diploma de licență
- au experienţă in relatii cu autoritati publice sau private
- au experienţă profesională de peste 3 ani in conducerea de echipa (manager de proiect).
Cerinte specifice si experienta:
- absolvirea unui curs de manager de proiect;
- experienta in managementul si implementarea proiectelor cu finantare europene
- cunoştiinţe bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.
- carnet conducere (cat.B) .

CONDITII DE PARTICIPARE PENTRU POSTUL SPRECIALIST RELAȚII PUBLICE (RESPONSABIL ANIMARE)

Dosarul de participare va contine:
-Curriculum Vitae Europass–semnat şi datat
-diploma de licență
-alte diplome,certificate de specializare.


Cerinte generale:
- studii superioare de lunga durata cu diploma de licență
- alte competente si certificari in domeniu;
Cerinte specifice:
- bună cunoaştere a POPAM 2014-2020
- cunoştiinţe bune de operare calculator (Office: Word Excel), Internet, E-mail.
- carnet conducere (cat. B).Depunerea dosarelor de participare se va face până la data de 07.01.2022. orele 20:00 pe adresa de email flagvalcea@yahoo.com.
Selecția dosarelor se va face în data de 10.01.2022 :

In situatia in care se depun mai multe dosare de participare, iar dupa selectia dosarelor sunt admisi mai multi candidati, se organizeaza proba de selectie de interviu .
Rezultatul selectiei dosarelor se va afisa pe pagina de internet a FLAG-ului www.flagvalcea.ro, cu specificarea datei de organizare a probei de selectie de interviu, daca este cazul.
Candidatul declarat admis va depune la Asociatia Grupul Local de Pescuit “LOTRU-OLT MIJLOCIU” dosarul de angajare care va contine urmatoarele documente:
-Cerere de angajare în care se mentioneaza postul pentru care a concurat;
-Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
-Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor, specifice cerinţelor pentru ocuparea postului la care a aplicat;
-Carte de muncă sau, dupa caz, adeverinţe sau alte documente care să ateste experiența, in copie;
-Curriculum Vitae Europass – semnat şi datat;
-Certificat de cazier judiciar sau o declarative pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care a candidat;
-Adeverinţă medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 3 luni anterior derularii concursului;
-Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoştinţe specializări specifice cerinţelor pentru ocuparea postului la care a aplicat;
-Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informații suplimentare privind organizarea concursului la nr de telefon 0728317694.
Persoana de contact Dobre Ion, Manager general.

Manager general,
Dobre Ion

Găsește candidatul ideal
Termenii și condițiile de pe site au fost actualizate. Detaliile complete sunt disponibile aici